سوء تفاوت

دختره زنگ زده میگه ببخشید آقا میتونم چند لحظه وققتون رو بگیرم؟

منم نشنیدم چی گفت،

گفتم چیم رو بگیری؟!!!

گفت خیلی بیشعوری...تـــَـــــق قطع کرد...!!!

به قرعان سوءتفاوت شده

/ 0 نظر / 10 بازدید