شناخت

دقت کردین در تمام قصه های عاشقانه خواهره به برادرش کمک میکنه و راهنمایی میکنه اما براردا هیچ وقت چنین کاری برا خواهرشون نمیکنن...

چون خواهر میدونه عشق چیه،

برادر هم میدونه پسرا چه موجوداتی هستن...!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
باران

یه پستی اینجا بود؟ حالا نیستش!