به از...

این که یکی رو بخوای و بهش نرسی خیلی بهتره،

تو تمام سعی خودت رو میکنی که جلب توجه کنی،موفقیت خودت رو به رخش بکشی،معروف بشی فقط به خاطر اینکه اون رو تحت تاثیر قرار بدی،

اگر از زاویه اقتصادی به این قضیه نگاه کنیم خیلی به صرفس،برای یک هدف کار کردن و موفق شدن خیلی بهتره.

ولی اگر بهش برسی شاید دیگه انگیزه ای واسه موفقیت نداشته باشی...

ما آدما هیچیمون مثل آدم نیست.

/ 0 نظر / 9 بازدید