DeaTh CitY

امروز یه قرصی میخواستم از داروخونه بگیرم بعد به این نتیجه رسیدم که:

در شهری زندگی میکنم که اگر جمعه مریض شم،میمیرم...!!!/ 3 نظر / 10 بازدید
بی پروا

خدا باعث و بانیشو لعنت کنه.......فکر کن اونوقت 3000 میلیارد تومن!!!!!! چند تا دارو خونه شبانه روزی......................

ارمان

قرصتو اشتباه انتخاب کردی برادرِ من