من طق

رفته بودم مغازه پیش دوستم یه خانومی زنگ زد قیمت اجاق گاز پرسید،

دوستم قیمت رو بهش گفت،

خانومه اونور خط گفت آقا اگه میشه یه خورده بلندتر صحبت کنید خونمون شلوغه نمیشنوم،

دوستم در کمال خونسردی گفت خانوم شما برین خونتون رو خلوت کنید بعدش زنگ بزنید ، تق گوشی روگذاشت.

منم به دوربین نگاه کردم...اینطوریخنثی

/ 3 نظر / 30 بازدید
ارمان

ایووووووووووووووووول چه دوست باحالی داری ... دمش گرم واقعا[نیشخند]

بی پروا

واقعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟[تعجب] خیلیییییییییییییییییییییی باحال بود[خنده]