پارادکس

با دوستم میخواستیم ذرت مکزیکی سفارش بدیم ، دو تامون گفتیم ذرت چیلی بهمون بده

بعد دوستم برگشت به طرف گفت: آقا اگه میشه فلفل بهش نزنید.

طرف دقیقا همینطوری شده بود خنثی

/ 0 نظر / 3 بازدید