نوستالژی

بچه که بودیم فقط منتظر بودیم یکی که افتاد سری بخونیم

حقته

امشب شبِ عقدته

قورباغه هم قدته

مورچه کمربندته

خرِ سر قبرته!!!

بچه بودیم ذوق شاعرانمون بیشتر بودا...!!!

/ 3 نظر / 8 بازدید
بهناز

چه شعرباحالی . من نشنیده بودم . شما در کدام قسمت ایران ساکنید؟

Anahita

چه جالب.....مادوبیت اولش رواستفاده می کردیم...[نیشخند]