قدمت

خداوند زمین و آسمان ها را در 6 روز آفرید و سپس فرمود :

تبارک الله احسـ......(صدایی از پشت گفت):

_ گوشه ی زمین یه خورده قوس داره ها...!!!

(اظهار نظر جنتی در آفرینش زمین)

/ 0 نظر / 8 بازدید