2 تا بگیرین دعوا نشه

به پسره میگم تو ابروهاتو اینطوری بر میداری کسی تو خونه بهت گیر نمیده؟
میگه آره....همش خواهرم دعوام میکنه که چرا موچینشو بر میدارم نمیذارم سر جاش...!!!

/ 1 نظر / 9 بازدید
کیمیاگر

اینقد بدم میاد پسر ابرو هاشو برداره که نگو. در آینده قراره یه پست در این زمینه برم. به ما هم سر بزن.