DiFFrEnt

همانا آنان که نزد ما یکسانند با آنان که نزد ما یکسان نیستند متفاوتند...!!!

حدیثی از یک همشهری

/ 1 نظر / 5 بازدید
سایه

شیرازی بودی نه؟! قبلا بت گفته بودم همشهری هاتو خیییلی دوووس دارم؟![ماچ][قلب]