احمق

اگه یه دختر عاشق یه پسر بشه

خانوادش بهش میگن اون احمقی که عاشقش شدی کیه؟

اگه یه پسر عاشق یه دختر بشه

خانوادش بهش میگن احمق،اونی که عاشقی شدی کیه؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
سايه

خب اينم حقيقتيه ديگه![چشمک]