پازل

سوار اتوبوس شده بودم که شاگرد راننده اومد بالا سر یه بنده خدایی بهش گفت:

آقا اگه میشه جاتونو با این آقا عوض کنید.

بعدِ پنج دقیقه دوباره بهش گفت: آقا واقعا عذر میخوام اگه میشه شما دو نفر بشینید اینجا تا این دو تا خانوم بشینن سر جاتون...

همین که اتوبوس میخواست حرکت کنه دوباره اومد بالا سرش که بگه جاتونو با یکی دیگه عوض کنید که یه دفعه پسره بلند شد گفت:

آقا شماچی فکر کردین؟ فکر کردین من پازلم؟

از اون موقع به بعد هر وقت یکی سردر گمم میکنه از این جمله ی ساده ولی پر معنی استفاده میکنم...

یه جورایی هممون پازلیم تو این دوره زمونه:|

/ 0 نظر / 64 بازدید