دو روی سکه

برادر یا خواهری که میخوای همش خوب بیاد واست...

این دنیا پر از زشتی ها و زیبایی هاست،هر دو با هم وجود دارن مثل دو روی سکه،

اگر یکیشو نخوای اون یکیشم نمیتونی به دست بیاری...!!!


/ 0 نظر / 3 بازدید